Bettskena – ett alternativ under rehabilitering

En bettskena kan användas till många olika saker. Dels för att undvika snarkningar och dels för att motverka tandgnissling. En bettskena är också vanlig under en längre eller kortare tid när man gör en bettrehabilitering.

Bettskenor

En bettskena är anpassad till individen och består av mjukplast eller hårdplast, beroende på vad den ska användas till. En bettskena används också för att avlasta käkmuskulaturen och lindra besvär från käklederna. Det är därför man gärna tar hjälp av sådana när bettet måste regleras på nytt. Den är lämplig för att bryta mönster i muskulaturen och används främst i den ena käken eller den andra men i vissa fall skapas bettskenor för att användas i båda käkarna samtidigt. Man brukar sova med bettskenan men om käkfunktionerna är så pass dåliga att det krävs fler åtgärder så används skenorna dygnet runt under en tid.

Bettskenor är faktiskt det tandvården rekommenderar mest, ofta till unga människor som ännu inte har hunnit utveckla svåra bekymmer. Ju tidigare man tar tag i problemen, desto lättare är det att få bukt med symptomen. Om ungdomar mellan 12-19 år använder bettskena i minst 3 månader kan detta ge bättre resultat än exempelvis avslappningsövningar, rörelseövningar samt smärtstillande. Att äta smärtstillande mot tandvärk, huvudvärk och alla andra smärtor som funktionsstörningar i käken kan medföra, kan leda till större problem och är inte bra för kroppen. Därför är det bäst att rätta till käken så fort som möjligt.

Heltäckande och partiella skenor

När man använder sig av bettskenor som ska åtgärda störningar i käken, används främst heltäckande eller partiella skenor. De heltäckande täcker alla tuggytor och är till för att stabilisera käken. De partiella täcker bara en del av bettet och är mer till för att låta muskulaturen och käken slappna av.

Bettskenan som brukas vid snarkningar eller apné, är hårdare och drar även fram underkäken i underbettet så att svalget öppnas upp.