Så går en behandling med tandimplantat till

Så går en behandling med tandimplantat till

Om du har förlorat en eller flera tänder eller har så trasiga tänder att de inte går att laga behöver du ersätta dem. Inte bara för att stärka din självkänslan utan även för den allmänna munhälsan. Tandimplantat är ett bra sätt att ersätta förlorade tänder med.

 Orsaken till att en patient saknar tänder kan vara många. Men utslagna eller dåligt skötta tänder kan ersättas med hjälp av tandimplantat. En behandling med tandimplantat innebär att den förlorade tanden eller tänderna ersätts av en skruv av titan som genom en kirurgisk operation fästs i käkbenet och sedan förses med en tandkrona. Med tiden växer käkbenet och implantatskruven ihop och sitter för de allra flesta livet ut. Det är viktigt att patienten känner förtroende för behandlaren vid en behandling med tandimplantat. Att välja en behandlare med mycket erfarenhet som inriktat sig på tandimplantat är viktigt för att få ett lyckat resultat. Tandläkare med lång erfarenhet och spetskompetens har en högre lyckandefrekvens än de flesta andra då de sätter fler implantat och arbetar mer inriktat med detta.

När en behandling ska påbörjas träffas patient och tandläkare för en konsultation. En noggrann undersökning görs och både över- och underkäken röntgas, detta för att se om patienten är en lämplig kandidat för en behandling med tandimplantat. Den behandlande tandläkaren kommer även att prata om individuella önskemål och förutsättningar. Det är viktigt för slutresultatet att patienten har en frisk munhåla när behandlingen påbörjas därför behandlas alla infektioner innan behandlingen med tandimplantat inleds.

När eventuella förbehandlingar är avklarade fästs implantaten, titanskruvarna, i käkbenet. De fungerar som den nya tandens rot. Ingreppet görs under lokalbedövning och tandläkaren viker bort tandköttet innan hen borrar hål i käkbenet. Hur många skruvar som fästs beror på ingreppets storlek och komplexitet. Om alla tänder i överkäken ska ersättas kan det behövas upp till sex skruvar för att slutresultatet ska bli stabilt och hållbart. Om det endast är en tand som ska ersättas fästs endast en skruv. En annan faktor som påverkar ingreppets storlek är om det är i över- eller underkäken implantaten ska fästas eller om båda käkarna behöver behandling.

Efter det första steget i behandlingen måste patienten vänta på att implantaten växer samman med käkbenet, läkningstiden är individuell och beroende av vart skruvarna är placerade och käkbenets hårdhet. Detta tar oftast omkring två till tre månader. När tandimplantaten har läkt ordentligt tar den behandlande tandläkaren ett avtryck på käken. Tandtekniker kommer att ta fram en modell av hur de nya tänderna kommer att se ut. När patient och tandläkare är nöjda med resultatet tas tänderna fram i det material som ni kommit fram till. Ett tandskelett görs av antingen titan, zirconia eller kobolt-krom och på det bränns porslin till önskad färg och form. Tanden går att göra även i plast, men många tandläkaren rekommenderar porslin eftersom det är starkare.
Om det endast är en tand som ersätts skruvas tandkronan direkt på skruven, eller cementeras på en distans. Om det är flera tänder på rad som ersätts tillverkas en bro som skruvas på implantaten.
När de nya tänderna är på plats kan du leva som vanligt igen. Efter avslutad behandling är det viktigt att boka in tid hos en tandhygienist för att få instruktioner om hur tandimplantaten ska tas hand om.