Tandimplantat utomlands

Många ser korta väntetider och lägre priser som lockande men om du funderar på tandimplantat kan det vara bra att få ett bredare bild innan du bestämmer dig.  

Att genomgå en tandimplantat behandling utomlands innebär många risker. Om du blir felbehandlad måste du exempelvis anmäla det i det land där tandvården gavs. I många länder är försäkringsskyddet vid skada eller felbehandling sämre, det kan till vara så illa att det inte finns något försäkringsskydd. Beroende på vart ingreppet har genomförts ka näven infektionsrisken vid operation vara förhöjd och patientskyddet sämre eller obefintligt. Om problem uppstår efter behandlingen och du måste uppsöka akut tandvård hemma i Sverige så är det troligt att kostnaden för att åtgärda problemen kan bli högre än om du från början gjort ingreppet i Sverige.  

Andra faktorer som är viktiga är behov av förbehandlingar, kostnad för resor fram och tillbaka under behandlingen, tandläkarens erfarenhet och behandlingens hållbarhet.  
 
Många tandläkare kan sätta tandimplantat, men det är viktigt att behandlingen har långvariga och hållbara resultat. Det som till en början kan se ut som en ekonomiskt fördelaktig behandling kan när allting räknas samman bli dyrare än om du valt att göra ingreppet hemma.