Tandvårdsstödet – vad är det?

Om du är försäkrad i Sverige har du kostnadsfri tandvård till det att du fyller 23 år.

Från och med det år då du fyller 24 år och själv ska betala din tandvård får du ett statligt tandvårdsstöd. Stödet är uppdelat i tre delar: Allmänt tandvårdsbidrag som alla får ta del av, särskilt tandvårdsbidrag som du som har särskilda tandvårdsbehov kan ta del av och högkostnadsskyddet. Det statliga tandvårdsstödet finns för att skydda mot höga kostnader, ge stöd till dig som har ökad risk för sämre tandhälsa och för uppmuntra förebyggande tandvård.  

Att vara försäkrad i Sverige innebär att du bor eller arbetar här. Det finns några undantag till denna regel då du kan arbeta i ett annat land med ändå vara försäkrad i Sverige. Det kan även finnas tillfällen då du arbetar i Sverige men är försäkrad i ett annat land. Ett exmpel på detta kan vara diplomater, om du är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller vice versa. För att ta reda på vad som gäller dig kan du kontakta Försäkringskassan.