Vem kan skaffa ett tandimplantat?

Även om de flesta är goda kandidater för att få tandimplantat, så finns det dock en viss grupp av människor där det kan vara skadligt att fästa ett sådant i benet. Här ska vi ta upp detta lite närmare men Vill du veta mer om tandimplantat? Klicka här så får du mer information angående tandimplantat.

När ett tandimplantat inte lämpar sig

Det förekommer ganska sällan men i vissa fall säger tandläkaren nej till att sätta in ett implantat i munnen. Det kan vara så att personen i fråga är mycket skör och har dålig allmän hälsa och när en person som går på vissa mediciner eller har en mycket dålig läkning överlag vill ha ett tandimplantat, är det bättre att välja en avtagbar protes eller en brygga istället. Det första man ska göra är att röntga alla sina tänder hos tandläkaren då vårdgivaren får en betydligt bättre koll på läkning och hälsa samt det allmänna tillståndet.

Folk som man vet inte tar hand om sin hygien är också ett dåligt alternativ för att överväga tandimplantat. Rengöring och god munhygien samt ett bra allmäntillstånd är avgörande för hur resultatet blir i slutändan och vet tandläkaren om att denna person inte kommer att sluta röka eller borsta tänderna varje dag, så är det som att be om problem. Det är då bättre att överväga andra alternativ.

Till slut kan det också vara så att vissa patienter har en alltför stor förväntan på resultatet och om inte tandläkaren kan garantera att önskan uppfylls så bör man diskutera innebörden av tandimplantatet ytterligare. En patient med alltför höga krav som inte kan uppfyllas riskerar att stämma tandläkaren eller bli missnöjd och det gynnar varken tandläkaren eller patienten. Som tandläkare och läkare överhuvudtaget, bör man alltid vara ärlig och ge patienten rätt förväntningar utan att linda in något eller undanhålla fakta.