Vitsen med bettrehabilitering

När man utför bettrehabilitering är det för att bettet måste återskapas på grund av att så många tänder har gått förlorade. Detta kan inträffa i samband med en olycka där käken har gått ur led eller liknande. Syftet med metoden är att återskapa ett bett som gör att man kan tugga och leva som vanligt igen. Dessutom är det viktigt ur estetiskt perspektiv och “många människor runt om i världen” som negligerat sina tänder kan också behöva bettrehabilitering då deras tänder har blivit så förstörda.

Det kan också vara tvunget att rekonstruera ett bett då en eller flera tänder i käken har dragits ut och orsakat att närliggande tänder flyttat på sig. Då kan hela bettet bli skevt och måste rättas till. Det är möjligt att både tuggmuskulaturen och käkleden kan överbelastas och det är då man väljer bettrehabilitering som hjälp.

Hur görs bettrehabilitering?

Bettrehabiliteringen är ett omfattande begrepp och utgörs av flera metoder. Det handlar om bettfysiologi, protetik, implantologi och ortodonti. Många som gnisslar tänder behöver bettrehabilitering och det man börjar med är att försöka lokalisera problemen med röntgenbilder och avtryck samt att undersöka muskler och käkled. Efter det går man vidare med att justera kontaktpunkterna i tändernas emalj så att tänderna möter varandra när man biter ihop. Ju bättre tänderna möter varandra, desto mer avslappande kan muskler och leder arbeta och motverka huvudvärk och andra symptom. Man kan arbeta med många metoder för att skapa ett bra bett och bettskena är en av de åtgärder som kan användas under en längre eller kortare tid beroende på hur starka problemen är.

En betthöjning kan också vara en idé att överväga om man t.ex. drabbats av erosionsskador och tandgnissling. Tuggproblem och käkledsbesvär kan förvärra hela situationen och då kan alltså en betthöjning vara en räddare i nöden. Om man gör en total bettrehabilitering måste man även använda sig av kronor, implantat och broar i båda käkarna och dessa används under en lång eller kort tid för att återupprätta bettet som det såg ut från början.