Munsjukdomar

Munnen får stå ut med angrepp och bakterier dagligen. Munnen är viktig och därför är det även extra viktigt att upprätthålla goda munvårdsrutiner. Det är viktigt att borsta tänderna och hålla munnen ren.

Några av de vanligaste sjukdomarna som kan drabba munhålan är: ilningar i tänderna, kariesangrepp, frätskador, torrhet i munnen, sår, blåsor, tandlossning, tandköttsinflammation, tandvärk, skador på rötterna, tandsten.

Att bruka tobak orsakar även en ökad risk för en försämrad munhälsa. Missfärgade tänder, tandlossning och cancer i munhålan är några av de sjukdomar som rökning kan orsaka.